آزادراه اصفهان-شیراز

کنترل طرح مسیر آزادراه اصفهان-شیراز

 

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور

شرح خلاصه طرح : آزادراه اصفهان-شیراز  از  جاده موجود اصفهان-شیراز درشهر ایزدخواست  منشعب شده و به سمت جنوب ادامه می‌یابد. این محور با عبور از خسروشیرین، تنگ براق، سده، تنگ خیار و دشت بیضا به‌شمال شیراز می رسد. آزادراه مذکور با کاهش طول ۱۲۰ کیلومتری سفر از اصفهان به شیراز سهم بسزایی در کاهش زمان سفر و مصرف سوخت خواهد داشت. طراحی این محور پیش از انقلاب  توسط مشاوران خارجی صورت پذیرفته و پس از آن توسط مشاور پارس در حال انجام بود که کنترل طراحی مسیر آن به مهندسین مشاور مترا واگذار گردید. با کنترل مهندسی انجام شده می توان گفت طول تونل‌ها و پل‌های این محور به نصف کاهش پیدا کرد و قابلیت اجرایی آن افزایش یافت. این محور هم اکنون در هفت قطعه و با روسازی بتنی در دست اجراست. کنترل مهندسی توسط مهندس قاسمی و  مدیر گروه زیرسازی مشاوره مترا انجام پذیرفت. یاد همکاران شرکت مترا گرامی.

طول پروژه : 250 کیلومتر

سال انجام : 1388 
((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))