بازدید صنایع ریلی چین

بازدید از صنایع ریلی کشور چین 

شرح موضوع :  شرکت خدمات خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) یکی از بزرگترین شرکت های ریلی ایران در زمینه احداث، تعمیر ونگهداری خطوط راه آهن میباشد. با توجه به به گستردگی فعالیت این شرکت و لزوم تامین مصالح و تجهیزات ریلی مقرر گردید تا اعضای هیئت مدیره آن شرکت و مدیرکل محترم روسازی راه آهن شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور، به منظور بازدید و بررسی توانایی های کشور چین، بازدیدی از صنایع ریلی کشور چین به انجام رسانند. در این بازدید، از شرکت ها و کارخانجات مختلف تولید ریل، علائم و ارتباطات، تولید سوزن، دستگاه های ریل گذار، پیمانکاران ساخت و … به عمل آمده و تفاهمنامه هایی نیز رد و بدل گردید.

سال انجام : 1391

بازديد از کارخانه توليد ريل پانژوا

بازديد از شرکت فایبرهوم تولید کننده سیستم های علائم و ارتباطات

بازديد از شرکت سي آر اس بي جي پيمانکار احداث پل و توليد کننده سوزن و کليه ماشين آلات ريلي

((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))