برق رسانی معادن نمک گرمسار

 برق رسانی معادن نمک گرمسار استان سمنان

 

کارفرما : مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در مناطق معدنی و معادن بزرگ
شرح خلاصه طرح : در فاصله ۱۵ کیلومتری غرب گرمسار و ۹۰ کیلومتری تهران در جاده های ایوانکی و گرمسار نزدیک به ۲۷ معدن نمک وجود دارد. یکی از معضلات بزرگ این معادن عدم دسترسی به شبکه برق سراسری بود که باعث افزایش هزینه ها و عدم پیوستگی  استخراج می گردید. لذا برق رسانی به معادن مذکور در دستور کار مجری  طرح زیربناها قرار گرفته بود و از طریق ایشان امکانسنجی و مطالغات مرحله اول طرح مذکور به این مهندسین مشاور واگذار گردید.
طول پروژه : 12 کیلومتر
سال انجام : 1391
مراحل انجام شده :
  • مطالعات امکانسنجی
  • مطالعات مرحله اول
((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))