بهسازی محور فرمهین- خنجین-قهاوند

 توجیه نهایی و طراحی تفصیلی بهسازی نوع 5 محور فرمهین-خنجین-قهاوند 

 

کارفرما : شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور
 
 
 
شرح خلاصه طرح : محور  موجود و مورد مطالعه در حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری  دو استان مرکزی و همدان قرار دارد به این ترتیب که تا حدود کیلومتر 71 در حوزه استان مرکزی و از کیلومتر 71 تا انتها ( حدودکیلومتر87) در حوزه استان همدان واقع است.این مسیر از انتهای روستای برزآباد در حدود 2 کیلومتری شمال فرمهین به سمت کمیجان آغاز می گردد .این مسیر به صورت یک راه فرعی موجود به عرض تقریبی 7 متر (بعضا در داخل آبادی ها این عرض افزایش می یابد.) پس ازپشت سرگذاشتن آبادیهای خلت آباد،جلال آباد، حسین آباد،شتریه،شیرین آباد،ضیاآباد،خنجین،درویشان،سمقاور،گازران، شهرستان کمیجان، آبادی های ینگی ملک،محمودآباد،دیزج،بویاقچی در نهایت به شهرستان قهاوند منتهی می شود طول مسیر 760+86 کیلومتر می باشد. در این پروژه علیرغم مصوبه قبلی مبنی بر بهسازی محور به صورت چهرخطه، مطالعات مشاور بیانگر کفایت بهسازی محور با تعریض از طرفین بود ولی به درخواست کارفرما مطالعات به صورت 4 خطه و پس از آن فقط احداث راه اصلی جدید مورد مطالعه واقع شد و پس از برگزاری جلسات متعدد در نهایت گزینه پیشنهادی مشاور (تعریض محور) مورد تصویب و به عنوان مبنای مطالعات مرحله دوم قرار گرفت. 
طول پروژه : 88 کیلومتر
سال انجام : 1397
مراحل انجام شده :
  • مطالعات امکانسنجی
  • مطالعات توجیه نهایی در سه گزینه (برداشت،گزارشات و نقشه ها)
  • مطالعات طراحی تفصیلی تعریض ( میخکوبی،گزارشات و نقشه ها)
  • تهیه اسناد مناقصه

 

((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))