راه معادن سنگ گرانیت زنجان

راه دسترسی به معادن سنگ گرانیت خراسانلو- گوادر- الوند زنجان

 

کارفرما : مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در مناطق معدنی و معادن بزرگ

شرح خلاصه طرح : هدف برقراری ارتباط مناسب براي معادن منطقة خرم دره و هيدج در استان زنجان  و راه دسترسي به معادن روستاهاي گوادر و الوند و خراسانلو كه در شمال شهرستان هيدج و صائين قلعه واقع شده اند بوده است. ارتباط معادن مذكور از طريق راههاي نامناسب احداث شده در طي دوران چند ساله بهره برداري از معادن منطقه بود، كه اين راهها داراي شرايط مناسب نبوده و رفت‌وآمد در آنها به سختي صورت گرفته و در اکثر ماههاي پائيز و زمستان قابل استفاده نمي باشد.لذا هدف نهایی ايجاد ارتباط مناسب بين معادن روستاهاي گوادر و الوندو جاده آسفالته روستاها  بوده تا علاوه بر سهولت در رفت و آمد بين معادن و جاده آسفالته ،  تسهيلات بيشتري به منظور گسترش فعاليتهاي معدني در منطقه ايجادگردد.

 

طول پروژه : 11 کیلومتر
سال انجام : 1388
مراحل انجام شده :
  • مطالعات امکانسنجی
  • مطالعات مرحله اول (برداشت،گزارشات و نقشه ها)
  • مطالعات مرحله دوم ( میخکوبی،گزارشات و نقشه ها)
  • تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار
  • نظارت کارگاهی و نظارت عالیه

 

((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))