طراحی ساختمان انفورماتیک

مطالعات و طراحی ساختمان انفورماتیک

 

کارفرما : شرکت انفورماتیک
شرح خلاصه طرح : ساختمان انفورماتیک به عنوان یک ساختمان خاص جهت یکپارچه سازی محل استقرار تجهیزات و کارمندان شرکت مذکور مطالعه طراحی و احداث گردید. این ساختمان با ۲۳ هزار متر مربع مساحت در ۱۴ طبقه(زیر و روی زمین) احداث و مورد بهره برداری قرار گرفته است. به دلیل استقرار تجهیزات در این ساختمان، ضریب اهمیت آن در طراحی ها به صورت ویژه در نظر گرفته شده است. مطالعه طراحی و نظارت بر اجرای این پروژه در زمان مدیریت مدیران شرکت مهندسین مشاور آرمان راه آسیا در مهندسین مشاور صنعتی ایران به انجام رسیده است. 
مساحت پروژه : 23000 متر مربع
سال انجام : 1395 الی 1397
((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))