افزایش ظرفیت محور پل سیمره- سنگ سفید ایلام

  • خانه
  • /
  • portfolio
  • /
  • افزایش ظرفیت محور پل سیمره- سنگ سفید ایلام

افزایش ظرفیت و بهسازی راه پل سیمره – سنگ سفید استان ایلام

 

کارفرما : اداره کل راه و شهرسازی استان ایلام
شرح خلاصه طرح :محور سنگ سفید – پل سیمره به طول تقریبی 45 کیلومتر و در شمال شرقی استان ایلام واقع شده است . این جاده یکی از شریانهای مهم ارتباطی بین دو استان ایلام و لرستان می باشد. در زمان انجام مطالعات این جاده با عرض تقریبی 10 متر دارای یک خط رفت و برگشت و در مقاطعی دارای قوسهای خطرناک و شیبهای تند بود . لذا به منظور بهسازی و افزایش ظرفیت این محور، مطالعات بهسازی نوع د-الف محور پل سیمره- سنگ سفید به مهندسین مشاور آرمان راه آسیا واگذار گردید.
طول پروژه : 45 کیلومتر
سال انجام : 1386
مراحل انجام شده :
  • مطالعات امکانسنجی
  • مطالعات مرحله اول (برداشت،گزارشات و نقشه ها)

 

((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))