مطالعات راه آهن تاجیکستان

مطالعات مقدماتی کریدور چین-تاجیکستان-افغانستان-ایران در کشور تاجیکستان

کارفرما : وزارت راه کشور تاجیکستان-وزارت امور خارجه ایران
شرح خلاصه طرح : تاجیکستان کشوری در شمال افغانستان با فرهنگ دیرینه و کهن و مشترکات فرهنگی فراوان با ایران است. این کشور دارای مردمانی بسیار خونگرم و مهمان نواز و طبیعتی کوهستانی و سرسبز است. این کشور همانند ایران از جاذبه های توریستی فراوان برخوردار می باشد. کشور تاجیکستان در همسایگی کشور چین واقع شده و به این واسطه دارای قابلیت و پتانسیل بالایی در انتقال بارهای تولیدی کشور چین می باشد ولی علیرغم این موضوع بدلیل توپوگرافی کوهستانی و عدم وجود تولیدات کلان داخلی دارای شبکه راه آهن مناسبی نبوده است. لذا با هماهنگی وزارت امورخارجه کشورمان و وزارت راه تاجیکستان مقرر شد تا مطالعات مقدماتی طرح راه آهن در کریدور شرق به غرب در خاک تاجیکستان توسط مهندسین مشاور مترا صورت پذیرد. این پروژه در نوع خود تجربه ای جالب از لحاظ فنی و فرهنگی محسوب می گردید.
طول پروژه : 450 کیلومتر
سال انجام : 1391
مراحل انجام شده :
  • مطالعات مقدماتی و فنی و اقتصادی
  • مطالعات زیست محیطی

 

((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))