راه معدن سرب نخلک

راه دسترسی به معادن سرب نخلک استان اصفهان

 

کارفرما : شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (سهامی خاص)
شرح خلاصه طرح :معدن سرب نخلک واقع در 125 کیلومتری شرق نایین و 46 کیلومتری شمال شرقی روستای تاریخی «انارک» در حاشیه‌ی کویر مرکزی و بر لبه‌ی ریگ‌زار معروف به «جن» واقع شده است.  در این پروژه و با توجه به محدودیت زمانی کارفرما و همچنین وجود جاده قبلی و عدم وجود معارض، اینمهندسين مشاور با توجه به تجربيات قبلي خود  پيشنهاد نمود تا با انجام بازديد محلي دقیق و تهیه نقشه های اجرایی، نسبت به تهيه اسناد مناقصه  اقدام و فرآيند انتخاب پيمانکار صورت پذيرد. 
طول پروژه : 10 کیلومتر
سال انجام : 1392
مراحل انجام شده :
  • مطالعات امکانسنجی
  • مطالعات مرحله دوم ( میخکوبی،گزارشات و نقشه ها)
  • تهیه اسناد مناقصه
((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))