پل رودخانه ای سرخر

پل رودخانه ای سرخر در راه مرزی  چکه موسی – چکه قمر استان ایلام

 

کارفرما : اداره کل فنی استانداری ایلام

شرح خلاصه طرح :در انجام مطالعات فاز يک و در بازديد هاي محلي صورت گرفته مشاهده گرديد که محور چکه قمر به چکه موسي با چندين مسيل بزرگ با عرضهاي 20 الي 80 متر تقاطع دارد و در ادامه پروژه با توجه به مذاکرات انجام شده با کارشناسان محترم دفتر فني استانداري،  انجام مطالعات هيدرولوژي و هيدرو ليک مسيل سرخر به عنوان بزرگترين مسيل محور با عرض تقريبي 80 متر به اين مهندسين مشاور ابلاغ گرديد. هدف اصلي از انجام مطالعات ، بررسي مسيل سر خر از لحاظ شرايط هيدرولوژي و هيدروليکي و تعيين دبي پيک عبوري و تعيين اولويت گزينه هاي مختلف عبور از مسيل مذکور و طراحی پل لازم در محل تقاطع بوده است. در نهایت نیز از میان 8 گزینه ارایه شده، با توجه به هزینه و ملاحظات امنیتی و همچنین فصلی بودن مسیل مذکور، پل با در نظرگرفتن دوره بازگشت 50 ساله و استفاده از 39 لوله بتنی به قطر 1.5 متر و استفاده از گابیون و ریپ رپ در ورودی و خروجی مورد تصویب قرار گرفت.

طول پروژه : 80 متر

سال انجام : 1389
مراحل انجام شده :
  • مطالعات امکانسنجی
  • مطالعات مرحله اول 
  • مطالعات مرحله دوم 
((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))