پل رودخانه ای چنگوله

پل رودخانه ای چنگوله در راه مرزی  چیلات- چنگوله استان ایلام

 

کارفرما : اداره کل فنی استانداری ایلام

شرح خلاصه طرح :در بازديد محلي اولیه از محور مشاهده گرديد که محور چیلات- چنگوله با رودخانه چنگوله تقاطع دارد و در ادامه پروژه با توجه به مذاکرات انجام شده با کارشناسان محترم دفتر فني استانداري،  انجام مطالعات هيدرولوژي و هيدرو ليکی این پل، به مهندسين مشاور ابلاغ گرديد. هدف اصلي از انجام مطالعات ، بررسي رودخانه چنگوله از لحاظ شرايط هيدرولوژي و هيدروليکي و تعيين دبي پيک عبوري و تعيين اولويت گزينه هاي مختلف عبور از رودخانه مذکور و طراحی پل لازم در محل تقاطع بوده است. بر اين اساس دبي لحظه­ اي حداکثر سيلاب طراحي رودخانه چنگوله با دوره­هاي بازگشت 100، 50 و 25 سال در محل پل  مورد مطالعه، به ترتيب برابر با  1847، 1447 و 1101 مترمکعب در ثانيه محاسبه شده و اين مقادير، مبناي مطالعات هيدروليک و آبشستگي پل و آبرو قرار گرفتند. با توجه به هزینه های احداث و ملاحظات امنیتی گزینه پیشنهادی این مهندسین مشاور ، گزينه ترکیبی  آبرو و آبنما با  14 دهانه 6 متري و با کاهش ارتفاع خط پروژه بوده است.

طول پروژه : 200 متر

سال انجام : 1387
مراحل انجام شده :
  • مطالعات امکانسنجی
  • مطالعات مرحله اول 
((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))