پل رودخانه ای گدار خوش

پل رودخانه ای گدار خوش در استان ایلام

 

کارفرما : اداره کل فنی استانداری ایلام

شرح خلاصه طرح : این رودخانه به موازات پاسگاههای تپه سرخی و انجیره و در شمال غربی آنها واقع شده است که با توجه به رضایت کارشناسان محترم دفتر فني استانداري،  انجام مطالعات هيدرولوژي و هيدرو ليکی این پل در خارج از محورهای مطالعاتی، به مهندسين مشاور ابلاغ گرديد. هدف اصلي از انجام مطالعات ، بررسي رودخانه گدار خوش از لحاظ شرايط هيدرولوژي و هيدروليکي و تعيين دبي پيک عبوري و تعيين اولويت گزينه هاي مختلف عبور از رودخانه مذکور و طراحی پل لازم در محل تقاطع بوده است.بر این اساس دبي لحظه ­اي حداکثر سيلاب طراحي رودخانه گدار-خوش با دوره­ هاي بازگشت 100، 50 و 25 سال در محل پل  مورد مطالعه، به ترتيب برابر با 2340، 1750 و 1230 مترمکعب در ثانيه محاسبه شده و اين مقادير، مبناي مطالعات هيدروليک و آبشستگي پل و آبرو قرار گرفتند و با توجه به هزینه های احداث و ملاحظات امنیتی گزینه پیشنهادی این مهندسین مشاور ، گزينه ترکیبی  آبرو و آبنما با  18دهانه 6 متري و با کاهش ارتفاع خط پروژه بوده است.

طول پروژه : 200 متر

سال انجام : 1387
مراحل انجام شده :
  • مطالعات امکانسنجی
  • مطالعات مرحله اول 
((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))