راه معدن آهک سیمان گیلان سبز

راه دسترسی به معادن آهک و سیلیس کارخانه سیمان گیلان سبز

 

کارفرما : مجری طرح ایجاد زیربناهای لازم در مناطق معدنی و معادن بزرگ
شرح خلاصه طرح :کارخانه سيمان گيلان سبز واقع در کنار روستاي گلک از آبادي هاي شهر ديلمان از توابع شهرستان سياهکل از استان گيلان واقع شده است. در زمان مطالعات، ارتباط معادن و کارخانه مذكور از طريق راه خاکي احداث شده توسط کارخانه بوده، كه اين راه داراي شرايط نسبتا مناسب بوده و رفت‌وآمد کاميونهاي حمل مواد خام کارخانه در آن در جريان است.هدف از اين پروژه بررسي راهکارهاي موجود جهت بهسازي جاده مذکور بوده ، لذا به منظور احداث جاده مناسب پروژه مذکور از مرحله امکانسجی تا نظارت به مهندسین مشاور آرمان راه آسیا واگذار گردید.
طول پروژه : 27  کیلومتر
سال انجام : 1392 
مراحل انجام شده :
  • مطالعات امکانسنجی
  • مطالعات مرحله اول (برداشت،گزارشات و نقشه ها)
  • مطالعات مرحله دوم ( میخکوبی،گزارشات و نقشه ها)
  • تهیه اسناد مناقصه و انتخاب پیمانکار
  • نظارت کارگاهی و نظارت عالیه
((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))