07
آوریل

درخواست جامعه مهندسان مشاور از رییس جمهور

با توجه به شیوع بیماری واگیردار کرونا، کلیه مشاغل و فعالیت های اقتصادی با مشکلات خاصی مواجه شده اند. در این میان نباید صنعت مهندسی کشور را فراموش نمود...

ادامه مطلب