14
دسامبر

اپلیکیشن اعلام موقعیت و ارسال توضیحات

این اپلیکیشن به منظور ایجاد بستری جهت اعلام مکان گروهی و ارتباط هرچه بیشتر افرادی که به هر دلیلی از محل استقرار سرپرست و یا مدیر خود فاصله دارند...

ادامه مطلب