07
آوریل

درخواست جامعه مهندسان مشاور از رییس جمهور

درخواست جامعه مهندسان مشاور از رییس جمهور

با توجه به شیوع بیماری واگیردار کرونا، کلیه مشاغل و فعالیت های اقتصادی با مشکلات خاصی مواجه شده اند. در این میان نباید صنعت مهندسی کشور را فراموش نمود بخشی که کمک‌های شایانی را به ایجاد زیرساخت ها و توسعه اقتصادی نموده است. از سال های گذشته شرکت های مهندسین مشاور که  مغز متفکر صنعت احداث در کشور بوده اند،دچار رکود و کاهش فعالیت شدید گردیدها ند که ناشی از کاهش فعالیت های پروژه های عمرانی، عدم وجود نقدینگی مناسب کارفرمایان، عدم پرداخت مطالبات معوق، عدم به روز شدن حق الزحمه ها، روش های غیرمعقول پرداخت حق الزحمه (خصوصاً حق الزحمه نظارت بر اجرای پروژه ها) ، سختگیری‌های سازمان تامین اجتماعی و فشارهای سازمان های مالیاتی بوده است.

اما در حال حاضر بیماری کرونا تشدید کننده مشکلات این بخش از صنعت احداث بوده و می رود تا در صورت عدم توجه به مشکلات این شرکت ها منحل و تعداد بسیار زیادی از مهندسان کشور بیکار گردند. جامعه مهندسین مشاور علی رغم تلاش های خود به موفقیت درخوری دست نیافته است و حال تلاش نموده با مکاتبه با رییس جمهور شرایط را برای عبور از بحران حاضر فراهم نماید، هر چند موافقت با این نامه نیز مشخص نمی باشد. در ادامه تصویر مکاتبه جامعه مهندسین مشاور قابل ملاحظه است

((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))