08
نوامبر

آشنایی با دوربین های نقشه برداری و کارکردن با آنها

آشنایی با دوربین های نقشه برداری و کارکردن با آنها

  1. مقدمه :

نقشه برداري از يك طرف به علم هندسه ارتباط پيدا ميكند و از سوي ديگر به ابزارهايي مربوط است كه فاصله و زاويه را اندازه گيري ميكند. عمليات نقشه برداري از جمله فعاليتهايي است كه علاوه بر راهسازی در بسياري از زمينه هاي فني و مهندسي از جمله ساختمان سازی، شهرسازي، سد سازي ، معدن و … به عنوان علم پايه مورد استفاده قرار ميگيرد. بنابراين افرادي كه داراي  آشنايي با اين دانش و مهارت هستند داراي بازار كار گسترده و كاربردي ميباشند.

در فایل پیوست اين  نوشته به بررسي نحوه استفاده از یکی از مهمترین ابزارهاي نقشه برداري یعنی دوربین نقشه برداری که  جهت برداشت نقاط مختلف يك محدوده از روي زمين و پياده سازي آن بر روي نقشه استفاده می گردد ،پرداخته شده است.

 

آشنایی با دوربین های نقشه برداری Total stations

 

((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))