راه مرزی تپه سرخی – انجیره ایلام

راه مرزی پاسگاههای تپه سرخی – انجیره استان ایلام

 

کارفرما : اداره کل فنی استانداری ایلام

شرح خلاصه طرح : پاسگاههاي تپه سرخي و انجيره در غرب شهرستان صالح آباد واقع شده اند. در زمان انجام مطالعات ارتباط دو پاسگاه مذكور از طريق راههاي باقيمانده از دوران جنگ تحميلي و راههاي پراكنده احداث شده جهت ارتباط پاسگاهها برقرار بود، لذا با توجه به اينکه جاده هاي مذکور به طور کامل در امتداد مرز نبوده و نتيجتا مرز را پوشش نمي دهند بنابراين نياز به احداث اين جاده ها براي مراقبت از مرز احساس مي شد.

طول پروژه : 7 کیلومتر

سال انجام : 1389
مراحل انجام شده :
  • مطالعات امکانسنجی
  • مطالعات مرحله اول (برداشت،گزارشات و نقشه ها)
((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))