ناوگان ریلی

بازدید از کارخانجات تولید ناوگان مترو و راه آهن سریع السیر

 

شرح موضوع :  در انجام مطالعات ریلی همواره تعیین ناوگان و مطالعات مربوط به آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است. لذا با توجه به پروژه های مطالعاتی در دست انجام لازم می نمود تا بازدیدهای لازم از کارخانجات تولید ناوگان  صورت پذیرد که به طور خاص می توان به بازدید از کارخانه واگن سازی تهران جهت انتخاب واگن های مناسب برای پروژه متروی تهران -پردیس و همچنین بازدید از کارخانه تولید قطار سریع السیر CRM در کشور چین تحت لیسانس زیمنس آلمان نامبرد. یاد و خاطره همکاران مترا گرامی.

سال انجام : 1389

بازدید از کارخانه واگن سازی تهران

کارخانه تولید قطار سریع السیر CRM در کشور چین تحت لیسانس زیمنس آلمان

((( مطالب سایت را به اشتراک بگذارید. )))