26
دسامبر

اپلیکیشن محاسبه حقوق عوامل نظارت کارگاهی

این اپلیکیشن به منظور دسترسی کلیه عوامل مهندسی و نظارت کارگاهی و شرکتها جهت محاسبه حق الزحمه الزحمه بر اساس بخشنامه های مرتبط تهیه شده است و در آن...

ادامه مطلب