29
مارس

برگزاری جلسات مجازی در دوران شیوع کرونا

با توجه به شرایط پیش آمده و بحران جهانی ویروس کرونا و لزوم رعایت فاصله اجتماعی، به منظور پیشگیری از انتشار بیماری کرونا، شرکت مهندسین مشاور آرمان راه آسیا،...

ادامه مطلب